Misja i wartości

Działamy na rzecz bezpieczeństwa
i zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce

Wartości Urzędu Lotnictwa Cywilnego

 • Profesjonalizm
 • Efektywność
 • Transparentność
 • Orientacja na klienta
 • Praca zespołowa

Plan strategiczny

Szanowni Państwo,

We współczesnym świecie lotnictwo cywilne to obszar o istotnym znaczeniu dla większości obywateli. Umożliwia bezpieczne, wygodne i szybkie przemieszczanie się pasażerów, a także zapewnia najszybszy transport towarów. Pozytywnie wpływa na rozwój biznesu, jest istotnym elementem aktywności rekreacyjnej, dostarcza pola dla innowacji w wielu najrozmaitszych dziedzinach gospodarki.

Niezwykle liczna i wciąż powiększająca się grupa obywateli naszego kraju korzystających z usług lotnictwa cywilnego słusznie oczekuje oferty, która zaspokoi ich zróżnicowane potrzeby, a zarazem zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa. Urząd Lotnictwa Cywilnego musi zatem działać w jak najlepiej pojętym interesie publicznym – poprzez wieloaspektową kontrolę bezpieczeństwa, ochronę praw pasażerów oraz nadzór nad lotniczą działalnością gospodarczą.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez rozwój lotnictwa cywilnego w Polsce i na świecie, przedstawiamy Państwu kolejny Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego, tym razem na lata 2015-2019. Dokument ten określa najistotniejsze cele służące realizacji misji Urzędu oraz sposoby ich osiągnięcia. Plan został zbudowany na podstawie kompleksowych analiz, biorących pod uwagę wszystkie zidentyfikowane potrzeby naszych interesariuszy. Obejmuje wszystkie merytoryczne obszary działania Urzędu, uwzględnia także aspekty zapewnienia sprawności działania.

Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpisuje się w cele określone w rządowej strategii Sprawne Państwo 2020, przyjętej w 2013 r. i zakładającej podniesienie sprawności i efektywności działania administracji publicznej – na rzecz obywatela i poprzez szeroką z nim współpracę. Nasz dokument jest również zgodny z założeniami szczegółowych programów rozwoju nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów. Przede wszystkim zaś jego treść nawiązuje do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do roku 2030) – poprzez skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, dążenie do zapewnienia zrównoważonego dla środowiska rozwoju polskiego rynku lotniczego, wprowadzenie systemu zarządzania ryzykiem w obszarze lotnictwa cywilnego oraz monitoring funkcjonowania rynku przewozów lotniczych.

Prezentowany dokument odpowiada także na proponowane Państwom Członkowskim Unii Europejskiej przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego wyzwania związane z poprawą konkurencyjności sektora lotniczego oraz działaniami mającymi sprawić, aby Unia Europejska była najbezpieczniejszym regionem dla sektora lotnictwa cywilnego na świecie. Strategia Urzędu jest ponadto zgodna z kluczowymi obszarami działalności ICAO w latach 2013-2016 w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości systemu żeglugi powietrznej, ochrony i ułatwień, rozwoju ekonomicznego transportu lotniczego oraz ochrony środowiska.

Konspekt Planu strategicznego ULC na lata 2015-2019

Zmiany wprowadzone do konspektu Plan strategiczny ULC na lata 2015-2019 w związku z ustaleniami podjętymi przez Kierownictwo Urzędu Lotnictwa Cywilnego na przeglądzie zarządzania ULC

Kierownictwo

 • piotr samson Prezes Urzędu
  Lotnictwa Cywilnego

  Piotr
  Samson

  Sekretariat: 22 520 75 20

  Fax: 22 520 75 21

  czytaj więcej
 • michal witkowski Wiceprezes ds.
  Standardów Lotniczych

  Michał
  Witkowski

  Sekretariat: 22 520 72 46

  Fax: 22 520 73 83

  czytaj więcej
 • izabela szymajda Wiceprezes ds.
  Transportu Lotniczego

  Dr Izabela Szymajda-Wojciechowska

  Sekretariat: 22 520 72 44

  Fax: 22 520 73 84

  czytaj więcej
 • postac Wiceprezes ds.
  Infrastruktury Lotniczej

   

  Sekretariat: 22 520 75 23

  Fax: 22 520 73 84

 • Hanna Mazurkiewicz Dyrektor
       Generalny

  Hanna Mazurkiewicz

  Sekretariat: 22 520 74 16

  Fax: 22 520 73 05

  czytaj więcej

 

Delegatury

Szanowni Państwo,
przed wizytą w Delegaturze, bądź Jednostce Terenowej prosimy o kontakt telefoniczny z danym biurem w celu ustalenia terminu spotkania. Jest to niezbędne z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe.

 • Wrocław

  Delegatura ULC we Wrocławiu
  ul. Jana Długosza 48
  51-162 Wrocław

  tel./fax: 71 372 71 99
  Godziny przyjmowania wniosków:
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15.
 • Świdnik

  Jednostka Terenowa w Świdniku
  ul. Niepodległości 13 lok. 92
  21-040 Świdnik

  tel./fax: 17 854 35 86
  Kontakt za pośrednictwem Delegatury ULC w Rzeszowie.
  Jednostka nie jest upoważniona do przyjmowania korespondencji przychodzącej.
 • Łódź

  Jednostka Terenowa w Łodzi
  Plac Komuny Paryskiej 5A p.505
  90-007 Łódź

  tel./fax: 42 639 87 74
  Kontakt za pośrednictwem sekretariatu Departamentu Techniki Lotniczej.
  Jednostka nie jest upoważniona do przyjmowania korespondencji przychodzącej.
 • Kraków

  Jednosta Terenowa w Krakowie
  ul. Dzielskiego 2
  31-465 Kraków

  tel./fax: 12 412 73 66
  Godziny przyjmowania wniosków:
  od poniedziałku do środa. w godzinach od 8:15 do 16:15.
  w czwartek od 8:00 do 14:00
 • Rzeszów

  Delegatura ULC w Rzeszowie
  ul. Szopena 38/4
  35-055 Rzeszów


  tel.: 17 854 35 86
  fax: 17 854 75 59
  Godziny przyjmowania wniosków:
  od pon. do pt. w godzinach od 8:15 do 16:15.

  Mielec

  Jednostka Terenowa w Mielcu
  ul. Sikorskiego 2A
  39-300 Mielec


  tel./fax: 17 586 33 26
  Kontakt za pośrednictwem Delegatury ULC w Rzeszowie.
  Jednostka nie jest upoważniona do przyjmowania korespondencji przychodzącej.
 • Gdańsk

  Delegatura ULC w Gdańsku
  ul. Chmielna 26
  80-748 Gdańsk

  tel./fax:58 320 20 10
  Godziny przyjmowania wniosków:
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15
 • Bielsko - Biała

  Jednostka Terenowa w Bielsku - Białej
  ul. Cieszyńska 317
  43-300 Bielsko - Biała

  Kontakt za pośrednictwem Jednostki Terenowej w Krakowie
  Jednostka nie jest upoważniona na przyjmowania korespondencji przychodzącej.
 • Poznań

  Jednostka Terenowa w Poznaniu
  ul. 27 grudnia 17/19, I piętro, pokój nr 8
  61-737 Poznań

  tel./fax:61 852 26 63
  Godziny przyjmowania wniosków:
  od pon. do pt. w godzinach od 7:30 do 13:30.
 • Szczecin

  Jednostka Terenowa w Szczecinie - Goleniowie
  ul. Młynarska 16
  72-100 Szczecin-Goleniów

  Kontakt za pośrednictwem Jednostka Terenowa w Poznaniu.
  Jednostka nie jest upoważniona do przyjmowania korespondencji przychodzącej.
 • Skargi i wnioski

  Informacja dla klientów Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotycząca
  sposobu składania skarg i wniosków na działalność ULC i jego pracowników

  Uprzejmie informujemy, że do koordynacji rozpatrywania skarg i wniosków na działalność Urzędu Lotnictwa Cywilnego i jego pracowników wyznaczone jest Biuro Dyrektora Generalnego ULC. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków w ULC odbywa się zgodnie z przepisami Działu VIII (Skargi i wnioski) ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

  UWAGA:
  Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji tradycyjnej osoby wnoszącej skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

  Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  listownie na adres:
  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

  za pośrednictwem wybranych narzędzi komunikacji elektronicznej:
  skrzynka e-mailowa Kancelarii ULC [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza ULC – UPO [Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.]

  Aby przesłać skargę bądź wniosek na elektroniczną skrzynkę podawczą, należy opatrzyć pismo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna Platforma Administracji Publicznej – ePUAP [www.epuap.gov.pl]

  Aby złożyć skargę bądź wniosek przez ePUAP, należy zatwierdzić pismo przy użyciu profilu zaufanego lub opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. pismem złożonym osobiście – w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Flisa 2 w Warszawie (w poniedziałki w godz. 8:15-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:15-16:15) ustnie do protokołu – w Punkcie Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu przy ul. Flisa 2 w Warszawie (w poniedziałki w godz. 8:15-18:00, od wtorku do piątku w godz. 8:15-16:15)

  Patronaty Prezesa ULC

  Zasady ubiegania się o patronat honorowy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub udziału Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Komitecie Honorowym określone są w Regulaminie.

  Regulamin.pdf

  Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym może dotyczyć przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, ogólnokrajowym lub regionalnym, w tym: konferencji naukowych, seminariów, konkursów i studiów podyplomowych dotyczących zagadnień związanych z lotnictwem cywilnym, w szczególności związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, rozwojem transportu lotniczego oraz uregulowaniami prawnymi.

  Przyznanie patronatu honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym podejmowane jest na podstawie wniosku organizatora przedsięwzięcia, złożonego na formularzu:

  Formularz
  wniosku

  Zgłoszenie należy przesłać na adres:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  z dopiskiem: „Patronat” lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej na 4 tygodnie przed planowanym dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia.

  Wykaz wydarzeń objętych patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2018 roku:

  Wykaz_patronatow.doc

  Wykaz wydarzeń objętych patronatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2017 roku:

  Wykaz patronatów

  UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»