31.10.2007 Aktualizacja: 30.10.2020

Wykonywanie lotów regularnych – przewoźnik z EOG i Szwajcarii

Upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych

 

Uprawnia do wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach do/z państw trzecich przez przewoźnika lotniczego z Polski lub z państwa członkowskiego EOG lub ze Szwajcarii.

Potrzebny wniosek: docxauthorization_application.docx106.54 KB

Termin na złożenie wniosku: min. 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia wykonywania przewozów lotniczych

 

Potrzebne dokumenty:

  1. Koncesja – w przypadku przewoźnika lotniczego innego niż polski;
  2. Kopia umowy zawartej z zarządzającym lotniskiem w sprawie utworzenia bazy operacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oświadczenie zarządzającego lotniskiem w tej sprawie - w przypadku przewoźnika lotniczego innego niż polski.

 

Wykonywanie lotów handlowych bez upoważnienia Prezesa ULC podlega karze pieniężnej i odpowiedzialności karnej.

 

Dodatkowe informacje:

Oryginał wniosku należy złożyć w siedzibie ULC lub przesłać na adres pocztowy urzędu.

Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych na określonych trasach lub obszarach podlega opłacie lotniczej w wysokości 2142 zł.

W przypadku gdy umowa międzynarodowa lub porozumienia stanowiące realizację tej umowy przewidują ograniczone prawa przewozowe, upoważnienie wydawane jest przewoźnikom lotniczym wyłonionym w procedurze konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych, która  prowadzona jest na podstawie odrębnych przepisów.

Podane informacje mają charakter niewiążący i zostały przygotowane wyłącznie dla celów informacyjnych. Zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

W niektórych przypadkach Prezes ULC może wezwać do złożenia dodatkowych informacji i dokumentów.

Opłatę lotniczą można uiścić:

a. gotówką w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego; kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00; lub
b. przelewem na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
CODE SWIFT – NBPLPLPW
w tytule przelewu należy podać nazwę przewoźnika oraz oznaczenie „upoważnienie Tab.1, 1.2”

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1580 z późn. zm.) –

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20021301112/U/D20021112Lj.pdfKontakt:

Wydział Przewozów Lotniczych

tel.: 22 520 73 09; 22 520 73 91; 22 520 73 20

fax: 22 520 73 53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»