02.09.2013 Aktualizacja: 02.09.2013

Jakie przepisy określają wymagania dotyczące osłony meteorologicznej?

Osłona meteorologiczna lotnictwa cywilnego musi być zorganizowana na warunkach określonych w: Załączniku I i Załączniku III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010. Sposób zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 3 do Konwencji. Dane i informacje meteorologiczne dla osłony lotnictwa cywilnego muszą pochodzić z systemu pomiarów parametrów meteorologicznych wpisanego do rejestru Lotniczych Urządzeń Naziemnych ULC.

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»