02.09.2013 Aktualizacja: 02.09.2013

Kto może zapewniać osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego?

Osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego może zapewniać certyfikowana instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej. Instytucja zapewniającą służbę meteorologiczną, jest certyfikowana na podstawie art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 550/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Dz. Urz. UE L 96 z 31.03.2004, str. 10, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 31, z późn. zm.). Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na mocy art. 161 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze, przeprowadza certyfikację instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej – w tym przypadku instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej w zakresie służby meteorologicznej. W ramach certyfikacji Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego bada nie tylko spełnienie przez instytucję przewidzianych przepisami prawa wymagań, ale także ustala zakres osłony meteorologicznej, która będzie zapewniać zabezpieczenie potrzeb żeglugi powietrznej (pkt 2.1.3 Załącznika 3 do Konwencji) oraz biura meteorologiczne i biuro nadzoru (pkt 3.3.1 i 3.4.1 Załącznika 3 do Konwencji). Jednocześnie, zgodnie z art. 162 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego sprawuje nad instytucjami nadzór wynikający z faktu posiadania przez te instytucje certyfikatu, i w ramach tego nadzoru prowadzi inspekcje stacji meteorologicznych (pkt 4.1.4 Załącznika 3 do Konwencji).

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»