24.02.2021 Aktualizacja: 24.02.2021

Komunikat uzupełniający dotyczący sesji egzaminacyjnej w marcu 2021 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami od kandydatów ponownie informujemy, że do sesji marcowej, która planowana jest  dniach 9-26 marca 2021 roku, mogą przystąpić wyłącznie:
- osoby posiadające rezerwację,
- osoby, dla których sesja marcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów).

„Osoby w trakcie egzaminów” to osoby, które rozpoczęły już zdawanie egzaminów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji.

Nie dotyczy to osób, którym w marcu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, jeśli chcą rozpocząć zdawanie w marcu, muszą posiadać rezerwację.

W przypadku nie rozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, należy zgłosić się do ośrodka szkolenia, celem uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata złożone do Urzędu, zachowują ważność).

UWAGA! Serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to)»