Departament lotnisk jest odpowiedzialny za ewidencjonowanie oraz nadzór nad wzrokowymi pomocami nawigacyjnymi – VAN, które zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 3 lipca 2002 - Prawo lotnicze (Dz.U. 2017 poz. 959 z późn. zm.) podlegają wpisowi do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych (RLUN).
Przed rozpoczęciem eksploatacji VAN, zarządzający lotniskiem musi dokonać wpisu urządzenia do RLUN oraz uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, potwierdzającą przedmiotowy wpis LUN do RLUN. Wpisanie urządzenia naziemnego do rejestru urządzeń naziemnych następuje na wniosek zarządzającego lotniskiem.
Za wpisanie LUN do rejestru pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w opublikowanym Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2017 r. stawek opłat lotniczych (Tabela nr 1, Część III, pkt 3.13, nr czynności 34).

Opłatę lotniczą należy uiścić w kasie Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub na nw. Konto bankowe:
31 1010 1010 0022 9322 3100 0000
NBP o/o Warszawa
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 - 247 Warszawa

Tytułem: "Wpis do RLUN (podać rodzaj i typ LUN) / Tab. 1, cz. III, pkt 3.13. cz. 34"

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz.U. 2017 poz. 55) reguluje zasady klasyfikacji, warunki techniczne i eksploatacyjne lotniczych urządzeń naziemnych oraz zasady prowadzenia rejestru lotniczych urządzeń naziemnych.


CHARAKTERYSTYKA VAN

VAN (Visual Aids for Navigation) – wzrokowe pomoce nawigacyjne, zwane dalej „VAN”, zapewniające statkom powietrznym pomoce nawigacyjne zainstalowane na stałe na terenie albo w rejonie lotniska, w skład których wchodzą:

 1. świetlne systemy podejścia (Approach Lighting Systems):
  • uproszczone,
  • precyzyjnego kategorii I,
  • precyzyjnego kategorii II/III,
 2. systemy świateł drogi startowej, w których skład wchodzą światła:
  • krawędzi drogi startowej,
  • progu drogi startowej oraz światła poprzeczki skrzydłowej,
  • końca drogi startowej,
  • osi drogi startowej,
  • strefy przyziemienia,
 3. systemy wzrokowych wskaźników ścieżki podejścia, w których skład wchodzą:
  • wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego PAPI (Precision Approach Path Indicator), zwane dalej „PAPI”,
  • uproszczone wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego APAPI (Abbreviated Precision Approach Path Indicator),zwane dalej „APAPI”,
 4. systemy świateł drogi kołowania, w których skład wchodzą światła:
  • osi drogi kołowania,
  • krawędzi drogi kołowania,
  • poprzeczki zatrzymania,
  • pośredniego miejsca oczekiwania,
  • ochronne drogi startowej,
  • wskazania drogi szybkiego zjazdu RETILS,
 5. systemy podświetlanych znaków pionowych,
 6. systemy świetlne lotnisk dla śmigłowców, w których skład wchodzą:
  • systemy świateł strefy końcowego podejścia i startu FATO (Final Approach and Takeoff Area),
  • systemy świateł strefy przyziemienia i oderwania od ziemi TLOF (Touchdown Lift-Off Surface),
  • świetlne systemy podejść do lądowania dla śmigłowców,
  • świetlne systemy naprowadzania,
  • wskaźniki ścieżki podejścia dla śmigłowców HAPI (Helicopter Approach Path Indicator).

Załącznik: Wniosek o wpis do RLUN (VAN)

docWniosek o wpis do RLUN-VAN.doc87.5 KB

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK