Świadectwa kwalifikacji/egzaminy

W związku z rosnącą liczbą operacji, wykonywanych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych używanych m.in. do filmowania i fotografii z powietrza, Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina o obowiązku posiadania świadectwa kwalifikacji wynikającym z art. 95 ust. 2 pkt. 5a ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.) nałożonym na osoby będące operatorami bezzałogowych statków powietrznych używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe. Wszelkie informacje odnośnie zasad uzyskiwania wymaganego świadectwa znajdą Państwo poniżej.

Lista lekarzy orzeczników

(22.03.2019 r.) Wykaz egzaminatorów

(03.06.2019 r.) Wykaz podmiotów szkolących

***

Dokumenty do pobrania:

1A/LBSP Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO)- wypełnij, jeśli chcesz uzyskać świadectwo kwalifikacji po raz pierwszy z uprawnieniem VLOS UAV do 5 kg
1A/LBSP pdfWersja PDF

Zgoda prawnych opiekunów – należy wypełnić i dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa w przypadku osób niepełnoletnich, ubiegających się o uprawnienie VLOS UAV do 5 kg
pdfWersja PDF

1B/LBSP Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji (UAVO)- wypełnij, jeśli chcesz uzyskać świadectwo kwalifikacji po raz pierwszy.
1B/LBSP pdfWersja PDF

2/LBSP Wniosek o wpis do świadectwa kwalifikacji (UAVO)- wypełnij, jeżeli chcesz uzyskać nowe uprawnienie w świadectwie, które już posiadasz.

3/LBSP Wniosek o wymianę świadectwa kwalifikacji (UAVO) - wypełnij, jeżeli chcesz wymienić stare świadectwo na zgodne z nowymi przepisami (nie jest wymagane). Stare świadectwa zachowują swoją dotychczasową ważność.

4/LBSP Wniosek o wymianę świadectwa kwalifikacji (UAVO)- wypełnij, jeżeli zgubiłeś, uszkodziłeś, zniszczyłeś świadectwo lub chcesz sprostować błąd.

5/LBSP Wniosek o wznowienie uprawnienia (UAVO) - wypełnij, jeżeli chcesz wznowić swoje uprawnienia do świadectwa kwalifikacji UAVO.

6/LBSP Wniosek o uzyskanie zezwolenia/promesy zezwolenia na szkolenie lotnicze cudzoziemca550.6 KB wypełnij jeżeli chcesz przystąpić do szkolenia lotniczego UAVO.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

OK